En dagbok från en Honda NPS50 Zoomer.
dag 1, blir inte många mil denna dag


Kallax flygplats. Ett SAS plan landar.
  nästa sida

www.saarela.se