Saarela på YouTube


111231: Nyårsaftontur med CBR 600www.saarela.se