Saarela på YouTube


110717: CBR 600 i sandbackenwww.saarela.se