Innerslang och slippa blodiga knogarLossar däcket på ena fälgsidan.
Drar ut innerslangen och lägger den åt sidan med ventilen fortfarande kvar i fälgen.
Börjar på motsatta sidan av ventilen och lossa andra däcksidan från fälgen.
Trär innerslangen genom däcket.....
....och lägger ner däcket på fälgen.
Har monterat ena sidan av däcket......
.....och i med innerslangen.
Klart.

www.saarela.se