Demonterar bakhjulet på Zoomern, laga punktering
Lossa bakhjulet-»»


Laga slanglöst däck-»»

www.saarela.se