På morgonen strax före
Sodankylä i Finland. Ca sju
grader. Kallt!
Vid gränsen mellan Finland och
Norge. Ett par italienare också
på väg mot Nordkap
Färjan till Nordkapön ersatt av
en tunnel som går 212 meter
under havet. Avgift 62:- enkel

  1  
www.saarela.se