Strax utanför Malmö bestäm-
mer sig Tigern att färden ska
gå mot Norge.
Vy över Oslo strax nedanför
campingen.
 
Mellan Aurland och Sogndal
europas längsta tunnel som
blev färdig året före.

  1  
www.saarela.se